2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Bahar döneminde kayıt yaptıran lisansüstü öğrencilerin Uzmanlık Alan Dersini danışman atandıktan sonra seçmeleri gerekmektedir. Bu nedenle 1. yarıyıl bu dersi alanların ekle-bırak haftasında dersi bırakmaları gerekmektedir.

Bilim dalı zorunlu ve seçmeli dersleri dışında seçilen program dışı dersler, AKTS kredisi olarak sayılmamaktadır. Bu nedenle program dışı seçmeli ders alanların, toplam AKTS kredisini sağlayıp sağlayamadıklarına dikkat etmeleri gerekmektedir.