Posts from Eylül 2016

Toplam 4 Kayıt

Lisansüstü Öğrencilerimizin Dikkatine

by Kerime Karabacak

1. Tez Çalışması yapan öğrencilerimizin bu dönemde ders kaydını yaparken “Tez Çalışması Dersi”ni de seçmeleri gerekmektedir. 2. Aşağıdaki Dersler Sistem Tarafından Tüm Lisansüstü Programlarda Görülmektedir.Bu dersleri sadece yanında belirtilen programa mensup öğrencilerimiz seçebilirler. 03025077 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-1 – Beşeri Coğrafya Tezli Yüksek Lisans 03026075 İÇ GÖÇLER VE İKAMETGÂH HAREKETLİLİĞİ – Beşeri Coğrafya Doktora Programı 3. […]

Lisans Öğrencilerimizin Dikkatine

by Kerime Karabacak

COG331 Biyocoğrafya (Biogeography) COG333 Turizm Coğrafyası (Tourism Geography) COG338 Siyasi Coğrafya COG340 Coğrafi Bilgi Sistemleri II COG342 Ulaşım Coğrafyası derslerinin AKTS kredilerinde değişiklik yapılmıştır. Bu dersleri daha önce alıp yinelemek zorunda olan öğrencilerimizin bu dersleri tekrar alırken yeni AKTS kredileri geçerli olacaktır. Öğrencilerimizin bu duruma göre AKTS hesabı yapmaları ve ders alma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.