COG331 Biyocoğrafya (Biogeography)
COG333 Turizm Coğrafyası (Tourism Geography)
COG338 Siyasi Coğrafya
COG340 Coğrafi Bilgi Sistemleri II
COG342 Ulaşım Coğrafyası derslerinin AKTS kredilerinde değişiklik yapılmıştır.
Bu dersleri daha önce alıp yinelemek zorunda olan öğrencilerimizin bu dersleri tekrar alırken yeni AKTS kredileri geçerli olacaktır.
Öğrencilerimizin bu duruma göre AKTS hesabı yapmaları ve ders alma işlemlerini gerçekleştirmeleri gerekmektedir.