1.
Tez Çalışması yapan öğrencilerimizin bu dönemde ders kaydını yaparken “Tez Çalışması Dersi”ni de seçmeleri gerekmektedir.

2.
Aşağıdaki Dersler Sistem Tarafından Tüm Lisansüstü Programlarda Görülmektedir.Bu dersleri sadece yanında belirtilen programa mensup öğrencilerimiz seçebilirler.
03025077 NİTEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ-1 – Beşeri Coğrafya Tezli Yüksek Lisans
03026075 İÇ GÖÇLER VE İKAMETGÂH HAREKETLİLİĞİ – Beşeri Coğrafya Doktora Programı

3.
Dönem Projesi, Uzmanlık Alan Dersleri ve Tez Çalışlması ile ilgili olarak sadece bu dönem için geçerli olmak üzere
Doç. Dr. Nuri Yavan ve Doç. Dr. Mutlu Yılmaz hacalarımızdan proje alanlar ve tez hazırlayanlar
Prof. Dr. Mehmet Somuncu hocamızın ilgili derslerini,
Yrd. Doç. Dr. C. Erdem Bekaroğlu hacamızdan proje alanlar ve tez hazırlayanlar ise
Prof. Dr. E. Murat Özgür hocamızın ilgili derslerini seçerek ders kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.