COĞRAFYA BÖLÜM BAŞKANLIĞI Oda No. Dahili Telefon E-Posta
Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU   (Bölüm Başkanı) 405 1202 somuncu@ankara.edu.tr
 Doç. Dr. M. Murat YÜCEŞAHİN (Böl. Bşk. Yardımcısı) 415 1216 yucesahin@ankara.edu.tr

ANABİLİM DALLARI

BEŞERİ ve İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI (BİC ABD) Oda No. Dahili Telefon E-Posta
Prof. Dr. Mehmet SOMUNCU (ABD Başkanı) 405 1202 somuncu@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Mutlu YILMAZ   417 1214 yilmazm@ankara.edu.tr
Doç. Dr. Nuri YAVAN 418 1212 nuri.yavan@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Ceyda KURTAR 411 1215 ceydakurtar@hotmail.com

 

BÖLGESEL COĞRAFYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI (BÖC ABD) Oda No. Dahili Telefon E-Posta
Prof. Dr. E. Murat ÖZGÜR    (ABD Başkanı) 404 1208 ozgur@ankara.edu.tr
Doç. Dr. M. Murat YÜCEŞAHİN 415 1216 yucesahin@ankara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Erdem BEKAROĞLU 419 1204 erdem.bekaroglu@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Dr. Ayla DENİZ 412 1207 adeniz@ankara.edu.tr

 

FİZİKİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI (FİC ABD) Oda No. Dahili Telefon E-Posta
Prof. Dr. Hakan YİĞİTBAŞIOĞLU   (ABD Başkanı) 406 1210 yigitbasioglu@ankara.edu.tr
Prof. Dr. İhsan ÇİÇEK 408 1213 ihsan.cicek@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Uğur DOĞAN 422 1248 ugdogan@ankara.edu.tr
Prof. Dr. Necla TÜRKOĞLU 416 1218 nturkoglu@ankara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Olgu AYDIN 414 1203 oaydin@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Gönül MUTLU 411 1201 gmutlu@ankara.edu.tr

 

TÜRKİYE COĞRAFYASI ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI (TÜC ABD) Oda No. Dahili Telefon E-Posta
Doç.Dr. Nurettin ÖZGEN    (ABD Başkanı) 413 1242 ozgen@ankara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Erkan YILMAZ     421 1308 eryilmaz@ankara.edu.tr
Öğr. Gör. Dr. Rüya BAYAR 412 1245 rbayar@ankara.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Kerime KARABACAK 421 1244 kkarabacak@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Sait Can GÜNGÖRDÜ 411 1211 sgungordu@ankara.edu.tr

 

 

Geçici Görevlendirmeyle Gelen Araştırma Görevlileri
E-Posta
Arş. Gör. Ergin GÖKKAYA Ergin.Gokkaya@ankara.edu.tr
Arş. Gör. Neriman KILINÇ Neriman.Kilinc@ankara.edu.tr

 

İDARİ PERSONEL Oda No. Dahili Telefon E-Posta
Tülay AÇIKYÜREK (Bölüm Sekreteri) 423 1209 acikyurek@ankara.edu.tr
İLETİŞİM Fakülte Tel: (0312) 310 32 80

Fakülte Faks: (0312) 310 57 13

Bölüm E-Posta:

Adres: Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü Atatürk Bulvarı No: 45, Ana Bina Kat: 4,  06100 Sıhhiye/Ankara/Türkiye