Proje Adı . Araştırmacılar Kurum Dönemi
Kızılırmak Nehri’nin Kapadokya Bölgesinde Geç Kuvaterner Esnasındaki İklim    Değişimine Tepkisi Doğan, U. TÜBİTAK 2012-
Ankara Şehrinde Isı Adasının Oluşumu Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Yılmaz, E., Çalışkan, O. A.Ü. BAP 2010-2012
Ankara Şehrinin İnsan Biyoklimatolojisi Koşullarının Analizi Çiçek, İ., Türkoğlu, N., Çalışkan, O., Yılmaz, E.  A.Ü. BAP 2010-2012
Doğu Karadeniz Bölgesi Yaylalarının Arazi Kullanım ve İşlevlerindeki Değişimin Değerlendirmesi Somuncu, M., Akpınar, N., Kaya, N. Kurum, E., Eceral, T.  TÜBİTAK  2009-2012
Çokuluslu Şirketlerin Metropoliten Alanlarda Yer Seçimi ve Kentsel Gelişmeye Etkisi: Ankara Örneği Yavan, N. Gazi Ü. BAP  2009
Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi
Türkiye’nin Hatay Kıyılarında Geç Pleistosen Rölatif Deniz Seviyesi Değişimleri
Türkiye’deki Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumunun Saptanması
Kaunos Tuzlasi – Sal Caunitis. Jeofizik Destekli Arkeolojik Araştırmalar

. Tübitak Proje No: 112Y153, Yürütücü, Kasım 2012/2,5 yıl

 

PROJENİN BAŞLIĞI PROJE YÜRÜTÜCÜSÜ PROJE ARAŞTIRMACILARI DESTEKLEYEN KURULUŞLAR PROJENİN BAŞLANGIÇ VE BİTİŞ TARİHİ
Çiçek, İ. Yılmaz, E. BAP 2010
_ Çiçek, İ. BAP 2010
Çokuluslu Şirketlerin Metropoliten Alanlarda Yer Seçimi ve Kentsel Gelişmeye Etkisi: Ankara Örneği _ Yavan, N. Gazi Üniversitesi BAP (Proje No: 06/2009-45) 2009
Murat Dağı, Ulubey Kanyonları ve Uşak Çevresinde Ekoloji Temelli Doğa Eğitimi Yasak, Ü. Özgür, M. (Eğitmen) TÜBİTAK ve Uşak Üniversitesi 2009
Türkiye’nin Hatay Kıyılarında Geç Pleistosen Rölatif Deniz Seviyesi Değişimleri Doğan, U. _ TÜBİTAK (Proje No: 107Y191) 2007-2009
Türkiye’deki Dünya Mirası Alanlarının Güncel Durumunun Saptanması Somuncu, M. Yiğit, T., Güçhan,N., Kabasakal-Coutignes, S., Şenyurt, Y., Aslan, R., Bölükbaşı-Ertürk, E., Çörtük, U.,  Gürkan,M.,  Yoldaş, A. Kılıççöte, C. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu 2007-2008
Kaunos Tuzlasi – Sal Caunitis. Jeofizik Destekli Arkeolojik Araştırmalar Işık, M. C. Atik, S., İleri, Ö.,  Çiçek, İ., Aldaş, G., Ecevitoğlu, B., Kaypak, B., Can, A.S., Ergüder, İ., Babayiğit, E. TÜBİTAK 2007
Karaca Mağarası’ndaki güncel ortam koşulları ve sürdürülebilir turizm Yiğitbaşıoğlu, H. Bekaroğlu, E., Baker, A., Jex, C. _ 2006-2010
Gülşehir-Şahinler Arasında Kızılırmak’ın Uzun Dönemli Sekileri ve Taşkın Ovasının Gelişimi Doğan, U. _ BAP
(Proje No: 06B535804)
2006-2009
A multi-disciplinary research project investigating environmental change in NE Turkey Eastwood, W. Yigitbasioğlu, H., Mather, A., Maher, E., Baker, A., Fairchild, I., Charman, D., Leng, M., Lamb, A., Payne, R., Jex, C., Bozyurt, O., Altundag, D., Bekaroğlu, E., Cınaklı, M., Haldon, J., Bryer, A. Birmingham University, Royal Geographical Society, National Geography, TUBITAK, NERC, British Geological Survey, The Leverhulme Trust ve Ankara Üniversitesi 2005-2008
Rize İli Çamlıhemşin İlçesinde Doğal ve Beşeri Kaynakların Belirlenmesi ve Arazi Kullanım Kararlarının Geliştirilmesi Özçağlar, A. Özçağlar, A., Özgür, M., Somuncu, M., Bayar, R., Yılmaz,M., Yüceşahin, M., Yavan, N., Karadeniz N., Çabuk N., Kendir, H. TÜBİTAK ve BAP 2003-2006
Manavgat – Side Çevresinin Alüvyal (Geç Pleistosen – Holosen) Jeomorfolojisi Türkoğlu, N. Çiçek, İ. TÜBİTAK ve BAP 2002-2008
Karpuzçay Aşağı Çığırının Paleojeomorfolojisi Türkoğlu, N. Çiçek, İ., Gürcan, G. BAP 2002-2003
Ankara Şehri Batı Kesiminin Kent İklimi Çiçek, İ. Doğan, U. BAP 2000-2003
Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Kütüphanesi Yazmalarını Kataloglama ve Bilgisayar Ortamına Aktarma Projesi Elibüyük, M. _ Ankara Üniversitesi 1999-2000
Orta Toroslarda (Aladağlar) Yaylacılık ile Dağ Turizmi Potansiyelinin Saptanması ve Planlama İlkeleri Somuncu, M. _ BAP 1998-2001
Ezinepazar Depresyonu’nun Coğrafyası (Amasya) Özçağlar, A. Özçağlar, A. BAP 1990-1992
T.C. Başbakanlık Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivi Araştırma Projesi Elibüyük, M. BAŞBAKANLIK 1988-2000
Kazova’nın Coğrafyası Özçağlar, A. Özçağlar, A. BAP 1986-1988
Aşağı Fırat Bölgesinde Bugünkü ve Kuvaternerdeki Doğal Çevre Koşulları Projesi. _ Elibüyük, M. _ 1979-1981
Milli Eğitim Bakanlığı Ortaöğretim Projesi Milli Eğitim Bakanlığı EARGED Başkanlığı _ MEB ve DÜNYA BANKASI _