COG130 Kartografya, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Yılmaz İzlence
İçerik Bağlantı İçerik Bağlantı
Giriş, dersin amacı, kapsamı. İndir Harita Tarihi. İndir
Yer’in Şekli. İndir Yer’in Boyutları ile İlgili Ölçümler. İndir
Yer’in Sabitleri, Projeksiyonlara Giriş İndir Ekidistan ve Ortografik Projeksiyon İndir
Ortografik, Merkezi, Stereografik, Lambert P. İndir Globular, Stab-Werner, Kareli, Dikdörtgenli P. İndir
Mer. Sil., Gall, Lambert Sil., Merkator P. İndir Eckert, Molweide, Sisnüsoidal, Dilimli P. İndir
Basit Koni, Dolil, Bonne, Lambert, Albers P. İndir Lambert Koni Konformal ve Transversal Merkator P. İndir
Datumlar, Topografya Haritası Yapım Aşamaları İndir Topografya Haritaları Elemanları İndir
Ölçek Hesapları ve Koordinat Ölçmeleri İndir Topografya Haritası Okumaya Giriş İndir
Topografya Haritalarında Rölyef İndir Profil Oluşturma İndir
Sabit Eğim ve Yükselti ile Sınır Çizimi İndir Dağılış Haritaları İndir

 

COG132 Nüfus Coğrafyası, Prof. Dr. E. Murat Özgür
İçerik Bağlantı
A Konusu İndir
B Konusu İndir

 

COG135 Küreselleşme, Prof. Dr. E. Murat Özgür
İçerik Bağlantı
A Konusu İndir
B Konusu İndir

 

COG209 Klimatolojik İstatistik ve Veri Değerlendirme, Prof. Dr. İhsan Çiçek
İçerik Bağlantı
A Konusu İndir
B Konusu İndir

 

COG237 Kentsel Coğrafya, Prof. Dr. E. Murat Özgür
İçerik Bağlantı
A Konusu İndir
B Konusu İndir

 

COG248 İdari Coğrafya, Prof. Dr. ÖZÇAĞLAR
İçerik Bağlantı
A Konusu İndir
B Konusu İndir

 

COG252 Bölge Kavramı ve Sistematiği, Prof. Dr. ÖZÇAĞLAR
İçerik Bağlantı
Ders Notu 1 İndir
Ders Notu 2 İndir

 

COG347 Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri I , Prof. Dr. Ali Özçağlar
İçerik Bağlantı
Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri I, Genel İndir                I               II
Karadeniz Bölgesi (Genel) İndir
Batı Karadeniz Bölgesi İndir         I         II       III        IV        V
Orta Karadeniz Bölgesi İndir
Doğu Karadeniz Bölgesi İndir
Ege Bölgesi (Kıyı Ege)  İndir         I        II        III         IV         V

……………..VI     VII     VIII     IX     X     XI

Ege Bölgesi (İç Ege)  İndir         I          II        III         IV         V

 

COG436 Amerika, Prof. Dr. Ali Özçağlar
İçerik Bağlantı İçerik Bağlantı
Not 1 İndir Not 2 İndir
Not 3 İndir Not 4 İndir
Not 5 İndir Orta Amerika İndir
Güney Amerika İndir

 

COG438 Buzul Jeomorfolojisi, Dr. Öğr. Üyesi Erkan Yılmaz İzlence
İçerik Bağlantı İçerik Bağlantı
1-Giriş, dersin amacı, kapsamı. İndir 2-İklim Değişimi ve Kuaterner Kronolojisi İndir
3-Buzul ve Buzul Tipleri İndir 4-Buzul Bütçesi-Aşındırma ve Biriktirme İndir
5-Aşındırma Şekilleri 1 İndir 6-Aşındırma Şekilleri 2 İndir
7-Birikim Şekilleri İndir Dünya Vadi Buzulları ve Kara Köprüleri İndir
Türkiye Buzul Alanları İndir

 

COG444 Türkiyenin Coğrafi Bölgeleri II , Prof. Dr. Ali Özçağlar
İçerik Bağlantı
Akdeniz Bölgesi (Adana) I          II       III
Akdeniz Bölgesi (Antalya) I