Konum

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi

(0312) 310 32 80 – 1209
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölümü, Atatürk Bulvarı No: 45, Ana Bina Kat: 4, Oda No: 411, 06100 Sıhhiye/Ankara/Türkiye

Ankara Üniversitesi,

Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi