Seminer Seçme Formu

Seminer Seçme Formu

…………………………………….

Özel Öğrenci Ders Seçme Formu

Özel Öğrenciler İçin Ders Seçme Formu

…………………………………….

Tezli YL.

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Belgesi, not döküm belgesi, yabancı uyruklu durum belgesi 02.03.2009 tarihi itibari ile Enstitümüz tarafından düzenlenecektir.
Bu doğrultuda söz konusu belgeleri talep eden öğrencilerimiz Belge Talep Formunu doldurarak Enstitümüz evrak birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (İlgili belgeler sadece şahsın kendisine veya noter onaylı vekaleti bulunan kişiye teslim edilebileceğinden bu şartlara uymayan kişilere kesinlikle belge düzenlenmeyecektir.)

…………………………………….

Tezsiz YL. – II. Öğretim

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Belgesi, not döküm belgesi, yabancı uyruklu durum belgesi 02.03.2009 tarihi itibari ile Enstitümüz tarafından düzenlenecektir.
Bu doğrultuda söz konusu belgeleri talep eden öğrencilerimiz Belge Talep Formunu doldurarak Enstitümüz evrak birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (İlgili belgeler sadece şahsın kendisine veya noter onaylı vekaleti bulunan kişiye teslim edilebileceğinden bu şartlara uymayan kişilere kesinlikle belge düzenlenmeyecektir.)

…………………………………….

Doktora

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Belgesi, not döküm belgesi, yabancı uyruklu durum belgesi 02.03.2009 tarihi itibari ile Enstitümüz tarafından düzenlenecektir.
Bu doğrultuda söz konusu belgeleri talep eden öğrencilerimiz Belge Talep Formunu doldurarak Enstitümüz evrak birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (İlgili belgeler sadece şahsın kendisine veya noter onaylı vekaleti bulunan kişiye teslim edilebileceğinden bu şartlara uymayan kişilere kesinlikle belge düzenlenmeyecektir.)

…………………………………….

Birleşik Doktora

Ankara Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından düzenlenen Öğrenci Belgesi, not döküm belgesi, yabancı uyruklu durum belgesi 02.03.2009 tarihi itibari ile Enstitümüz tarafından düzenlenecektir.Bu doğrultuda söz konusu belgeleri talep eden öğrencilerimiz Belge Talep Formunu doldurarak Enstitümüz evrak birimine şahsen müracaat etmeleri gerekmektedir. (İlgili belgeler sadece şahsın kendisine veya noter onaylı vekaleti bulunan kişiye teslim edilebileceğinden bu şartlara uymayan kişilere kesinlikle belge düzenlenmeyecektir.)