Yılmaz, E., & Çiçek, İ. (2018). Türkiye’nin detaylandırılmış Köppen-Geiger iklim bölgeleri, Journal of Human Sciences15(2), 225-242.

Çalışmada üretilen harita ve verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

pdf için tıklayınız.

Shapefile Dosyası 

 

Yılmaz, E. and İ. Çiçek (2016). “Thornthwaite climate classification of Turkey (Türkiye Thornthwaite iklim sınıflandırması)”, Journal of Human Sciences, 2016 13(3): 22. s:3973-3994

Çalışmada üretilen harita ve verilere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

 

Türkiye Yağış Etkinlik Haritası

tr_thorn_yei

pdf için tıklayınız.

 

Türkiye Thornthwaite Sıcaklık Tesiri Haritası

tr_thorn_sti

pdf için yıklayınız.

 

Türkiye Thornthwaite Kuraklık ve Nemlilik İndisi Haritası

tr_thorn_nem-kur

pdf için tıklayınız.

 

Türkiye Thornthwaite PE Oranı Haritası

tr_thorn_pe

pdf için tıklayınız.

 

Türkiye Thornthwaite Tümleşik İklim sınıfları Haritası

tr_tumlesik_thorthwaite

pdf için tıklayınız.

 

Vectör Verileri için Aşağıdaki Linklere Tıklayınız.

 

Türkiye Thornthwaite İklim Sınıfları (Tüm İndis Sınıflarını İçeren Shapefile Dosyaları)

 

 

Elibiyük, M., Yılmaz, E., 2012, Türkiye’de Sıcaklık Mevsimlerinin Ana Morfolojik Ünitelere Göre Değişimi 1: Ovalar ve Havzalar, Coğrafi Bilimler Dergisi, C.10, S.2, s:165-193

Çalışmada Üretilen Sıcaklık Modellerine Aşağıdan Ulaşabilirsiniz (http://geography.humanity.ankara.edu.tr/eryilmaz/tr_iklim.html).

1ocak 2subat 3mart 4nisan
Ocak

 

Şubat

 

Mart

 

Nisan

 

5mayis 6haziran 7temmuz 8agustos
Mayıs

 

Haziran

 

Temmuz

 

Ağustos

 

9eylul 10ekim 11kasim 12aralik
Eylül Ekim Kasım Aralık

 

Yukarıdaki verilerin Geotif formatları için tıklayınız.