……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

  • Çiner, A., Doğan, U.,Yıldırım, C. Akçar, N., Ivy-Ochs, s., Alfimov, V., Kubik, P.W. Schlüchter, 2015. Quaternary uplift rates of the Central Anatolian Plateau, Turkey: insights from cosmogenic isochron-burial nuclide dating of the Kızılırmak River terraces. Quaternary Science Reviews 107, 81-9
  •  Milewski, N., Sirkeci, İ., Yüceşahin, M.M. and Rolls, A.S. (2015). Family and Human Capital in Turkish Migration. Transnational Press London: London.
  • Şeker, B.D., Sirkeci, İ. ve Yüceşahin, M.M. (2015). Göç ve Uyum. Transnational Press London: Londra
  • Yavan, N. (2014) “Batı Coğrafyası Geleneği Üzerine”, İçinde E. Bekaroğlu ve A.R. Özdemir (Eds) Bir Disiplinin İç Dünyası: Modern Türk Coğrafyası Üzerine Söyleşiler, 17-51, İdil Yayıncılık, İstanbul.
  • Yavan, N. (2014) “Nicel Araştırmalarda Veri ve Veri Toplama Teknikleri”, İçinde Y. Arı ve İ. Kaya (Eds) Coğrafya Araştırma Yöntemleri, 219-266, Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir.
  • Yavan, N. (2014) “Nicel Araştırmada Ölçme, Değişken ve Ölçekler”, İçinde Y. Arı ve İ. Kaya (Eds) Coğrafya Araştırma Yöntemleri, 199-218, Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir.
  • Yavan, N. (2014) “Nicel Araştırma Tasarımı”, İçinde Y. Arı ve İ. Kaya (Eds) Coğrafya Araştırma Yöntemleri, 175-198, Coğrafyacılar Derneği Yayınları, Balıkesir.